Khóa thẻ từ Miko C5

4,350,000  3,850,000 

MIKO là thương hiệu khóa thông minh, khóa điện tử của Công ty cổ phần giải pháp thông minh Miko. MIKO SMART là các giải pháp thông minh quản lý an ninh của tòa nhà, căn hộ… Đặc biệt, chúng tôi đi đầu cung cấp giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống Khoá Thẻ Từ MIKO.

MIKO là thương hiệu khóa cửa thông minh, khóa điện tử của Công ty cổ phần giải pháp thông minh MIKO SMART là các giải pháp thông minh quản lý an ninh của tòa nhà, căn hộ… Đặc biệt, chúng tôi đi đầu cung cấp giải pháp quản lý khách sạn bằng hệ thống Khoá Thẻ Từ MIKO.